ברוכים הבאים

 • שם פרטי
 • שם משפחה
 • ת.ז
 • טלפון
 • אי מייל
 • שם מלא באנגלית

 • שם פרטי
 • שם משפחה
 • ת.ז
 • טלפון
 • אי מייל
 • שם מלא באנגלית

סוג החשבון:

פתיחת החשבון כפופה לשיקול דעת שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי. אי. בע""מ. החשבון יוגבל לסך נכסים של עד 1 מיליון ש""ח. חשבון שסך הנכסים בו יעלה על סכום זה, יצריך הליך זיהוי פנים אל פנים על ידי אי בי אי וקבלת הצהרה על נהנה בחתימת מקור.פתיחת חשבון תתאפשר מגיל 18 ומעלה, לבעל חשבון בנק ישראלי פעיל ותושב ישראל בלבד.

powered by Wizsupport